איזיטופ – מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע

טיפול בקרקעות מזוהמות הוא אחד הנושאים החשובים

איזיטופ – מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע

בשנים האחרונות חלה עליה במודעות לתחום זיהום הקרקע ומי התהום והסיכונים הכרוכים בהם לאדם, לחי, לצומח ולסביבה האקולוגית.

זיהומים אלו עלולים להיווצר ממגוון של כימיקלים:(ׁׁדלקים, ממיסים, מתכות כבדות, חומרי הדברה, חומרים אנאורגניים וכד'ׂ), המשמשים לצורך פעילות מסחרית, תעשייתית, חקלאית וצבאית. על כן טיפול בקרקעות מזוהמות הוא אחד הנושאים החשובים העומדים על הפרק כיום במדינות שונות בעולם.

בשנה האחרונה, על פי הועידה האירופאית דווח על יותר מ2.5 מיליון אזורים בעלי פוטנציאל להיות כקרקעות מזוהמות. בין 38 מדינות אירופאיות ו342,000 אזורים זוהו כאזורים מזוהמים ומספר זה רק הולך וגדל (על פי GSF – Global Soil Forum ). על כן יש צורך במניעה וטיפול באותם קרקעות.

לשם כך יש צורך לדגום ולאפיין את אותה אדמה. על מנת לבצע את הדיגום יש צורך בהסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ISRAC (Israel Accreditation). גוף זה הינו תאגיד שהוקם בחוק (חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז 1997) ע"י ממשלת ישראל ומוכר כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועיים בתחום כיול ובדיקה. הרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) כעובדת על פי הכללים הבינלאומיים להסמכה.
ייעוד הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הוא: "קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים/ בודקים בהרמוניזציה עם העולם לטובת המדינה ואזרחיה".

ההסמכה ונהלי העבודה נערכים בהתאם להנחיות ה- EPA (Environmental Protection Agency) האמריקאי ובמסגרת ההסמכה כדין ע"י הרשות להסמכת מעבדות בתקן ISO17025. תהליך ההסמכה הינו תהליך מתמשך אשר כולל: ליווי מקצועי של מנהל הבטחת האיכות בארגון, ריענון נהלים והנחיות, השתתפות בימי עיון וכנסים מקצועיים מעת לעת, ביצוע ביקורות תקופתיות, הדרכות שונות בנושא נוהל עבודה ובטיחות ומבחן עיוני ומעשי.

הסמכה זו בעלת חשיבות רבה שכן היא מביאה לייעול תהליכי הבדיקה השונים, שיפור השליטה בהערכת טיב המוצר, הכרה בינלאומית בתעודות הבדיקה והפחתת ביצוע בדיקות חוזרות. בכדי לקבל תוצאות מהימנות חברת איזיטופ אקולוגיה, אשר מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן IS017025, מפעילה מערך לבחינת בקרת האיכות לשם דיגום הקרקע אשר אפיונו יכול להשפיע על תוצאות האנליזות המבוצעות על אותן דוגמאות קרקע. עמידה בכל התנאים הנדרשים במסגרת ההסמכה מאפשרת לאיזיטופ אקולוגיה לספק ללקוחותיה את השירות המקצועי ביותר, תוך הבטחת איכות של כל התהליכים המבוצעים בשרשרת הדיגום.

קטגוריות

אוטומציה מכשור ובקרה
אחזקה ובטיחות
איכות הסביבה וטכנולוגיות מים
אנרגיה מתחדשת ובנייה ירוקה
אספקה טכנית
לוגיסטיקה
מיזוג אוויר קירור חימום ואיוורור
מתכת
פלסטיק

עוד מאמרים בנושא זה

תקרות אקוסטיות
שיקום קרקעות מזוהמות
שיטות טיפול במי תהום מזוהמים בדלקים ובחומרים מסוכנים
קרקע מזוהמת בתוצרי נפט
ציוד רפואי ומעבדתי
פתרונות לבקרה, שליטה, ניהול מים והשקיה
מערכות ריכוך מים לנטרול מרכיבי האבנית
מערכות ריכוך מים לנטרול מרכיבי האבנית
תכנון והקמה של מערכות לטיפול בשפכים תעשייתיים
מיחזור מים אפורים
מגופים
פיתוח, תכנון, ייצור והקמה של מתקני התפלה
יום עיון – מנקים את האדמה
טיפול פינוי ושינוע של חומרים מסוכנים
טיפול בבוצה במכוני טיהור שפכים
חיידקים כטיפול ביוכימי
חומרי ניקוי ירוקים
זיהום מי תהום
הקמת מרכזי מיחזור והפרדת פסולת
הפרדת פסולת
הובלת חומרים מסוכנים
איזיטופ – מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע
אבות המזון הנדרשים לטיפול ביולוגי
ZINGA הגנה קטודית אקטיבית ופסיבית